In Nederland zijn er natuurlijk verschillende steden bezig met stadsvernieuwing, -verandering of uitbreiding. En nu ik weer in Eindhoven woon, vind ik het toch bijzonder hoe daar de oude Philipsgebouwen nieuwe bestemmingen hebben gekregen, variërend van bibliotheek tot woon- of bedrijfsruimte.

Natuurlijk is er een transitie-fase geweest met de daarbij behorende leegstand maar het lijkt nu echt weer wat te worden.