juristHet blijft (soms)) een kwestie of anti-kraak nu anti-kraak is of onder het huurrecht valt. Een en ander maakt voor de bruikleennemer danwel bruikleengever een interessante kwestie.

Ik ga de hele kwestie niet copy-pasten, maar voor bruikleennemers, hun advocaten en vastgoed-recht-advocaten in het algemeen kan dit artikel interessant zijn.