missers..

Lang heb ik er niet gewoond, nou ja, een jaar of zo, maar Heerlen was een vrij lege stad. In de belangrijkste twee winkelstraten was met name de Oranje Nassau-straat een voormalige winkelstraat die redelijk leeg was.

Waarom ga je dan als gemeente iets compleet nieuws ontwikkelen als het Maankwartier? Zelfs het herontwikkelen van het gebied op de Promenade, die daarmee ook een logischer doorgang gevormd had naar ‘t Loon was mijns inziens logischer geweest, maar he, ik ben een econoom he, geen stedenbouwkundige.

Als je het mij vraagt en zoals ik zojuist op Twitter las leiden dit soort acties tot bouwen voor leegstand, daar schiet je als stad niets mee op.