Brandveiligheid is altijd wel een issue bij leegstandsbeheer en het kan natuurlijk ook een reden zijn om aan leegstandsbeheer te gaan doen.

Zelf heb ik de afgelopen jaren heel wat brandpakketten versleten. Maar helaas kan het soms ook andersom zijn. Dat bewoners een pand moeten verlaten omdat het ineens niet meer brandveilig zou zijn. Dit is een groep van ongeveer 30 mensen op het kazerne-terrein in Blerick overkomen.

Na twee jaar bleek het pand niet meer brandveilig te zijn. Dan is zo’n opzegtermijn van vier weken ineens heel vervelend. Maar uiteindelijk is het iedereen al dan niet op tijd wel gelukt.